500 euro pentru educatie
Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011, stârneşte controverse prin articolul 356 unde este menţionat că: Statul sprijinâ dreptul la învăţare pe tot parcursul vieţii prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 euro, calculat la cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data plăţii, fiecărui copil cetăţean român, la… Continuă lectura 500 de euro pentru educaţie, de la stat, pentru copiii născuţi după februarie 2011